Nanomateriały Cienkie warstwy izolatorów

Nanomateriały

01Technika

CBRTP w toku realizacji wielu projektów półprzewodnikowych wypracował kompetencje oraz know-how w zakresie wytwarzania cienkich warstw izolatorów na dowolnych powierzchniach. Rodzaj zastosowanej techniki zależy od rodzaju podłoża i wymaga konsultacji oraz oceny materiału przed wykonaniem procesu.

02Metody osadzania

– nanoszenie warstw atomowych (ALD)
– rozpylanie magnetronowe (PVD)
– nanoszenie z fazy gazowej (LPCVD, CVD, PECVD)

 • materiały i ich kompozyty: Al2O3, MgO, TiN, AlN
 • na dowolnych powierzchniach stabilnych w podwyższonej temperaturze 200oC zależnej od izolatora (100-550oC) o dowolnym rozwinięciu powierzchni do maksymalnych rozmiarów w zakresie 200x200x600 mm3
 • proces w temperaturze 100-550oC
 • możliwe powierzchniowe i objętościowe domieszkowanie warstw
 • możliwe wytwarzanie struktur o gradientowej zmianie składu
 • możliwe sterowanie stopniem krystaliczności warstwy

03Wykorzystanie

 • ogniwa fotowoltaiczne
 • sensory
 • transparentna elektronika
 • filtry optyczne
 • struktury modyfikujące twardość i adhezję wszelkiego rodzaju materiałów
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • warstwy antyreflekcyjne
 • warstwy hydro i oleofobowe
 • ograniczenie zdolności sorpcji układów nanoporowatych

01Zadaj pytanie