O nas Z pasją tworzymy innowacje i przewagę rynkową Twojego biznesu!

Kim jesteśmy?

01Nasza wizja i misja

Tworzymy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania i usprawnienia technologiczne dla przemysłu, przynoszące realne korzyści ekonomiczne i biznesowe. Działamy na rzecz transferu najnowszych zdobyczy techniki do otoczenia gospodarczego i przemysłowego, w celu wzmacniania pozycji konkurencyjnej polskich firm i gospodarki.
Nasza misja jest tym co napędza aktywność naszej organizacji oraz ponad 80-osobowego zespołu profesjonalistów.

Wizją naszej organizacji jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy innowacyjnych rozwiązań technologicznych i usprawnień dla klientów przemysłowych, adresującego wszystkie potrzeby i wyzwania techniczne, maszynowe i produkcyjne. W swoim rozwoju dążymy do osiągnięcia statusu kreatora kierunków i trendów technologicznych w szeroko rozumianym przemyśle, a także roli partnera opiniotwórczego dla wiodących krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych.

02Kim jesteśmy

Jesteśmy niezależnym komercyjnym centrum R&D, tworzonym przez pasjonatów techniki i nowoczesnych technologii. Swoją wiedzę czerpiemy z kilkudziesięcioletniego doświadczenia biznesowego, osiągnięć naukowych naszych laboratoriów oraz współpracy z ekspertami i naukowcami z wiodących krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych. Nasze pełne zaangażowanie oraz determinację w poszukiwaniu i kreacji rozwiązań dedykujemy partnerom przemysłowym z taką intensywnością, aby współpraca zwieńczona sukcesem, przyniosła osiągnięcie znacznych oszczędności w procesach produkcyjnych, zwiększenie wydajności i utylizacji parku maszynowego, poprawę wskaźników biznesowych i finansowych, skalowanie biznesu. Dla wielu klientów i partnerów z takich sektorów jak przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysłu komponentowego, budownictwo, AGD jesteśmy zewnętrzny centrum R&D – zespołem eksperckim posiadającym przekrojową wiedzę o biznesie i parku produkcyjnym, konsultującym problemy dnia codziennego i uczestniczącym w budowaniu strategii o wieloletnim horyzoncie czasowym w obszarach maszynowym, narzędziowym, technologicznym czy produkcyjnym.

03Zespół

Organizację tworzą specjaliści i praktycy rynkowi, łączący doświadczenia pracy w międzynarodowych korporacjach i instytucjach badawczo-rozwojowych. Stawiamy na ludzi, których ambicją jest mierzenie się z niestandardowymi wyzwaniami z różnych dziedzin
i obszarów biznesowych, zarówno technicznych jak i finansowo-operacyjnych.

Członkowie zespołów uczestniczą w kompletnym procesie opracowywania i kreacji innowacyjnych rozwiązań, od koncepcji po wdrożenie rozwiązania u klienta, przez co budują osobistą więź z opracowaną technologią i kolegami z zespołu. Dbamy o rozwój pracowników poprzez dzielenie się odpowiedzialnością oraz powierzanie samodzielnych zadań wymagających kreatywności, wiedzy i wytrwałości w działaniu. Identyfikujemy się z każdym członkiem naszej załogi poprzez wysłuchiwanie ich pomysłów i zachęcanie do rekomendowania zmian i optymalizacji środowiska pracy oraz obecnych w nim procesów. Od początku funkcjonowania na rynku zwiększyliśmy zespół 10-krotnie, a dzięki tak obranej ścieżce rozwoju kadr sukcesy osiągane przez nasz zespół pomagają intensywniej utożsamiać się z organizacją, zapewniając identyfikację z jej wartościami.

04Nasze wartości i kultura organizacyjna

Kultura CBRTP ma głębokie osadzenie w naszych wartościach i wizji naszych założycieli. Przykładamy najwyższą wagę do spójności wszelkich działań i aktywności, zarówno do środka jak i na zewnątrz organizacji. Pielęgnowanie wartości przekłada się na wzajemne zaufanie pracowników oraz naszą wiarygodność jako partnera w biznesie.

01Elastyczność

umiejętność dostosowania modelu współpracy i rozwiązania do zmieniającego się otoczenia biznesowego i ograniczeń procesowych klienta jest naszą kluczową kompetencją.

02Wytrwałość

jest podstawową wartością kształtującą charakter naszej organizacji. Osiągamy założone cele mimo napotykanych przeciwności.

03Team spirit

w zespole można więcej. Lojalność i uczciwość w codziennej pracy zespołowej, buduje więzi oraz spontaniczną gotowość do podejmowania dalszych wspólnych wysiłków.

04Uczciwość

innowacja jest niemożliwa bez uczciwości i zachowania najwyższych standardów etyki biznesowej. Korzystamy
z własnych rozwiązań, patentów i technologii. Działamy w partnerstwie z innymi z poszanowaniem praw autorskich i uczciwym podziałem korzyści.

05Nagrody i certyfikaty

CBRTP jest laureatem wielu unikatowych wyróżnieniem m.in. za wkład w rozwój współpracy pomiędzy przemysłem a światem badań i nauki, liczne osiągnięcia naukowe poparte publikacjami i patentami, realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych z efektami o znaczeniu międzynarodowym:

01Polski Produkt Przyszłości

wyróżnienie za produkt Zrobotyzowany System Tynkarski w kategorii produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

02Automaticon 2022

złoty medal za wyrób Zrobotyzowany System Tynkarski

03International Warsaw Invention Show

złoty medal na XI edycji International Warsaw Invention Show IWIS 2017 za opracowanie technologii zintegrowanej matrycy czujnika gazu do nieinwazyjnego wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

04Advance technology for industry

CBRTP zostało oficjalnie wpisane na Mapę Ośrodków Technologicznych na stronie European Commission