Nanomateriały Sensory

Nanomateriały

01Technika

Posiadamy wiedzę i doświadczenie związane z opracowywaniem sensorów opartych o zmianę właściwości fizykochemicznych w tym rezystancyjnych, półprzewodnikowych i katalitycznych. Opracowujemy własne układy sensoryczne oparte na wielu czujnikach różnych gazów w tym analizujemy interferencję między czujnikami i dla danego czujnika.

Nasze możliwości w zakresie sensorów to:

  • analiza działania sensorów w różnych warunkach klimatycznych
  • badanie warunków zatrucia sensorów
  • opracowanie technologii nakładania warstw ochronnych i konwersyjnych na sensory
  • testy interferencji gazów na sensorach
  • analiza działania złóż katalitycznych i proponowanie rozwiązań zabezpieczających

01Zadaj pytanie