Nanomateriały Polimery

Nanomateriały

01Technika

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami przetwórstwa polimerów o szerokim zakresie działania od wtrysku jedno- i dwuetapowego, poprzez odlewy kompozytów, produkcję włóknin, do druku 3D. W ramach tych działań posiadamy wiedzę w różnych aspektach w zakresie:

  • analizy właściwości polimerów i ich kompozytów
  • rozwiązywania problemów technologicznych
  • opracowania procesów recyclingu polimerów i ich kompozytów
  • opracowania procesów wytwarzania kompozytów polimerów z cząstkami napełniaczy nieorganicznych i organicznych
  • opracowania urządzeń do kontroli jakości produktów (metrologia, analiza obrazu)

01Zadaj pytanie