Branże i zastosowania Znajdziemy odpowiedź na wyzwania Twojego sektora

Oferta
Dostarczamy rozwiązania przemysłowe i technologiczne o najwyższym stopniu innowacyjności dla różnych branż i zastosowań

01Branże i zastosowania

Jesteśmy partnerem w zarządzaniu i wykonawstwie projektów badawczo-rozwojowych. Aktywnie uczestniczymy w rynku kapitałowym pełniąc rolę inwestora seed/VC w innowacyjne i perspektywiczne spółki technologiczne finansując i nadzorując ich dalszy wzrost. Jako komercyjny hub R&D tworzymy systemowe rozwiązania dla Twojej organizacji!