Nanomateriały Cienkie warstwy półprzewodników

Nanomateriały

01Technika

Dysponujemy aparaturą oraz kadrą naukowo-techniczną, pozyskaną w toku blisko 10-letniego doświadczenia w realizacji projektów naukowo-przemysłowych w wielu obszarach technologicznych i dyscyplinach naukowych. CBRTP specjalizuje się w projektowaniu oraz wytwarzaniu laboratoryjnym i półprzemysłowym półprzewodników oraz dielektryków, w tym także materiałów kompozytowych na dowolnych powierzchniach. Rodzaj zastosowanej techniki zależy od rodzaju podłoża i wymaga konsultacji oraz oceny materiału przed wykonaniem procesu.

02Metoda osadzania

Rozpylanie magnetronowe (PVD)

 • materiały deponowane: ZnO, TiO2, ITO, AZO, CuO, CuO2, NiO
 • rodzaj materiału i geometria powierzchni: powierzchnie płaskie, typ materiału – dowolny, wymiary substratu do 200 mm średnicy
 • dodatkowe źródła wzbudzania: elementy oporowe pracujące w zakresie temperaturowym 50oC do 450oC
 • możliwe domieszkowanie warstw tlenkowych innymi metalami

Osadzanie metodą nanoszenia warstw atomowych (ALD)

 • materiały deponowane: ZnO, TiO2, ITO, AZO, ZnS, SnS, CuS, CuO, CuO2
 • na dowolnych powierzchniach stabilnych w podwyższonej temperaturze 200oC zależnej od półprzewodnika (200-400oC) o dowolnym rozwinięciu powierzchni do maksymalnych rozmiarów w zakresie 200x200x600 mm3
 • proces w temperaturze 150-400oC
 • możliwe powierzchniowe i objętościowe domieszkowanie warstw
 • możliwe wytwarzanie struktur o gradientowej zmianie składu
 • możliwe sterowanie stopniem krystaliczności warstwy

03Wykorzystanie

 • ogniwa fotowoltaiczne
 • sensory
 • transparentna elektronika
 • filtry optyczne
 • struktury modyfikujące twardość i adhezję wszelkiego rodzaju materiałów
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • warstwy antyreflekcyjne
 • warstwy hydro i oleofobowe

01Zadaj pytanie