Nanomateriały Technologia

Nanomateriały

01Technika

Posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie związane z różnymi rodzajami technologii chemicznych i materiałowych (kataliza, polimery, warstwy ochronne, zawiesiny, parafiny, oleje, barwniki, fotowoltaika, druk 3D, sensory). Współpracujemy z wieloma grupami badawczymi zajmującymi się badaniami podstawowymi i przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi, co poszerza nasz własny zasób wiedzy i umiejętności. Możemy spróbować rozwiązać problemy technologiczne lub opracować nowe rozwiązania w etapach:

  • wizja lokalna i ocena procesów u klienta
  • wykonanie wstępnych analiz produktów/substratów i elementów składowych procesu produkcyjnego
  • przedstawienie możliwych sposobów rozwiązania problemów
  • wykonanie badań weryfikujących zaproponowane rozwiązania
  • wdrożenie rozwiązań u klienta
  • ewentualna certyfikacja produktu

01Zadaj pytanie