Nanomateriały Analityka chemiczna i procesowa

Nanomateriały

01Technika

Wykonujemy szeroki zestaw prac analitycznych związanych z układami przemysłowymi. Określamy przyczyny problemów technologicznych i przedstawiamy sposoby ich rozwiązania. W tym celu prowadzimy m.in.:

  • analizę składu metodami nieinwazyjnymi
  • analizę roztworów (pH, przewodnictwo, stężenia jonów, potencjał redox, lepkość)
  • kąt zwilżania powierzchni wodą i innymi cieczami
  • analizę gazów resztkowych
  • mikroskopową analizę morfologii powierzchni z analizą składu
  • wyznaczanie współczynników podziału w procesach ekstrakcji

01Zadaj pytanie