Nanomateriały Układy zdyspergowane

Nanomateriały

01Technika

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w pracy z układami zdyspergowanymi szczególnie w zakresie zawiesin cząstek stałych w roztworach, stabilności pian i emulsji, stosowania środków powierzchniowo czynnych. Dla zawiesin wykonujemy następujące badania:

  • analiza składu
  • analiza wielkości i profilu dyspersji cząstek w układach „mokrych” i „na sucho”
  • mikroskopowa analiza morfologii cząstek
  • analiza reologii układów
  • analiza stabilności układów – określanie przyczyn braku stabilności – proponowanie rozwiązań

01Zadaj pytanie