Produkty i usługi Zewnętrzne centrum R&D

Produkty i usługi

01R&D

Zewnętrzne centrum R&D

Wiele organizacji i zakładów produkcyjnych jest świadoma potrzeb inwestycji i działań R&D, jednak nie posiada wystarczających kompetencji lub strategii do ich wdrożenia w rzeczywistość biznesową.
CBRTP jako zewnętrzny hub R&D dostarcza kompleksowe rozwiązania. 

Należą do nich:

 • opracowanie strategii badawczo-rozwojowej i jej realizacja w obszarze zasobów ludzkich, parku maszynowego, prowadzenia i planowania prac badawczo-rozwojowych
 • tworzenie prototypów i demonstratorów technologicznych
 • kreatywne poszukiwanie innowacji procesowych i produktowych
 • doradztwo techniczne i technologiczne, w tym pomiar efektywności procesów przemysłowych
 • optymalizacja istniejących procesów przez opracowanie i wdrożenie innowacji
 • partnerstwo w projektach finansowanych zewnętrznie, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji konkursowej (założenia techniczne, modele biznesowe i finansowe)

02Wieloletnie doświadczenie

CBRTP posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań zewnętrznego hub’u R&D dla krajowych przedsiębiorstw o licznych profilach działalności. Z naszych usług korzystają przedstawiciele sektorów przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu komponentowego, budownictwa, AGD.

W toku wieloletnich doświadczeń łączenia potrzeb przemysłu z możliwościami świata nauki, badań i innowacji wypracowaliśmy model biznesowy realizacji projektów R&D oparty o dofinansowanie, którego efektywność finansowa dla klienta jest niemożliwa do uzyskania w warunkach finansowania komercyjnego czy bankowego.

03Twój biznes zyskuje

 • dostęp do wiodących ośrodków badawczych w Polsce i na świecie, które w reżimie biznesowym dedykują swoje zasoby ludzkie i aparaturę do prac badawczych i testów
 • możliwość rozbudowania własnych zasobów technicznych poprzez zakup aparatury badawczej, testowej, narzędziowej
 • optymalizację struktury kosztowej poprzez zaangażowanie kadr (wynagrodzenia) i sprzętu (amortyzacja) w innowacyjne przedsięwzięcia R&D

04Współpraca

7 kroków

Dzięki współpracy z nami uzyskujesz możliwość opracowania innowacyjnej technologii, wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przy niewielkim wkładzie własnym, wynoszącym, w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa klienta, od 20 do 40%. Atrakcyjność współpracy podkreśla fakt, że dofinansowanie ma formę bezzwrotną, zatem model finansowy jest swoistą bezzwrotną „dźwignią finansową”.

W 7 krokach jesteśmy w stanie zbudować przewagę konkurencyjną Twojego biznesu dzięki innowacji:

 1. IDENTYFIKACJA POTRZEB, WYZWAŃ, PROBLEMÓW 
 2. AUDYT – WIZJA LOKALNA ZAKŁADU, LINII PRZEMYSŁOWYCH, PARKU MASZYNOWEGO
 3. KREACJA ROZWIĄZANIA 
 4. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ 
 5. PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
 6. WSPÓLNA REALIZACJA PROJEKTU B+R 
 7. WDROŻENIE WYNIKÓW

01Zadaj pytanie