Branże i zastosowania Hutnictwo

Branże i zastosowania

01Jak wygląda produkcja stali?

Obecnie najczęściej stosowane są dwa sposoby wytwarzania stali. Po pierwsze, przy pełnym cyklu produkcyjnym w hutach zintegrowanych, surówka żelaza wytwarzana jest w wielkich piecach. Po dodaniu złomu stalowego w konwertorach tlenowych powstaje stal. Jest to najczęściej stosowana metoda na świecie. Druga polega na przerabianiu złomu stalowego w procesie elektrycznym w piecach łukowych.

Współcześnie do produkcji stali wykorzystywane jest zarówno surowe żelazo, jak i materiał pochodzący z recyklingu. Przekształcenie surowego produktu w gotową stal jest procesem długim, czasochłonnym i dosyć skomplikowanym.

Produkty przemysłu hutniczego

Dostarczany przez huty i zakłady metalurgiczne asortyment wyrobów stalowych i stopów metali to wyroby hutnicze. Za sprawą kucia i walcowania stal jest odpowiednio kształtowana, zachowuje przy tym jednak swoje wyjątkowe własności. Półprodukty służące do wytwarzania wyrobów hutniczych dostarczane są przez linie ciągłego odlewania stali. Mogą zostać wykorzystane do wykonania odlewów albo poddane dalszej obróbce.

Metale oraz stopy, które przeznaczane są do odlewania lub obróbki plastycznej, wytwarzane są pod postacią:

  • sztabek (gąsek),
  • kęsów,
  • śrutu,

Natomiast najpopularniejsze wyroby hutnicze po obróbce plastycznej to:

  • pręty gorąco i zimnowalcowane,
  • rury,
  • blachy stalowe,
  • druty i taśmy stalowe,
  • profile hutnicze,
  • kształtowniki.

02Branża hutnicza

Przemysł hutniczy zajmuje się wytapianiem metali oraz ich stopów z rud i koncentratów, a następnie ich obróbką. Hutnictwo, podobnie jak inne gałęzie gospodarki, ma podobne cele i dąży do dekarbonizacji i automatyzacji procesów. Zmiany te są niezwykle potrzebne, gdyż hutnictwo zużywa ogromne ilości energii i charakteryzuje się znaczną emisją zanieczyszczeń. Niemniej stalochłonność rynku powoduje, że wyroby stalowe to obecnie często towar deficytowy a popyt na nie nieustannie utrzymuje się na wysokim poziomie.

Przemysł hutniczy szuka nowych technologii

Przemysł hutniczy jest mocno powiązany z przemysłem energetycznym i wydobywczym. Ostatnie lata dla branży hutniczej mijały pod znakiem zmian, których celem jest zwiększenie konkurencyjności zakładów na światowym rynku. Ten z kolei wciąż wymusza zwiększenie jakości wyrobów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcyjnych. Kluczem do tego mają być inwestycje i poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych.

Pracownicy przemysłu hutniczego narażeni są na wiele niebezpieczeństw – praca ta jest trudna i wymagająca. Hutnicy muszą mierzyć się zwłaszcza z wysokimi temperaturami, hałasem oraz sporym zapyleniem.

Branża hutnicza musi mierzyć się również z rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Przemysł hutniczy generuje ogromne ilości CO2. Wymóg ulepszania technologii ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Największym źródłem emisji dwutlenku węgla są wielkie piece hutnicze. Pojawiają się rozwiązana i technologie, które mają na celu zastąpienie produkcji wielkopiecowej i odejście od koksu. Alternatywą na ten moment są elektryczne piece łukowe i produkcja stali ze złomu.

03Branża hutnicza w Polsce

Przemysł hutniczy w Polsce ma długą historię. Obecnie opiera się głównie na obróbce i produkcji stali. Branża hutnicza w Polsce posiada technologie, które spełniają standardy produkcji światowej, jednak aż dwie trzecie wykorzystywanej u nas stali pochodzi w importu. Polska branża hutnicza należy do najnowocześniejszych w Europie. Produkcja charakteryzuje się wysoką jakością, jednak moc produkcyjna nie jest w pełni wykorzystywana. Rozwój hutnictwa wymaga innowacji i digitalizacji. Szansą na poprawę są programy wsparcia oraz poprawa systemów zarządzania produkcją.

Dużym zagrożeniem dla konkurencyjności polskiej produkcji stali są kraje mające dostęp do surowców wsadowych, których koszt stanowi aż 60% całej produkcji. Kolejnym zagrożeniem są wciąż rosnące ceny energii elektrycznej oraz koksu.  Nie można zapominać o kosztach związanych z ochroną środowiska, choć wycofanie w 2002 roku pieców martenowskich już znacząco wpłynęło na ograniczenie zużycia energii i tym samym zmniejszyło negatywne oddziaływanie hutnictwa na środowisko.

 

01Zadaj pytanie