Branże i zastosowania Budownictwo

Branże i zastosowania

01Budownictwo

Branża budowlana jako jeden z bardziej konserwatywnych obszarów gospodarki cechuje się niskim poziomem automatyzacji, co w połączeniu z ograniczającą się dostępnością kadr wykwalifikowanych rodzi ogromne problemy z zarządzaniem przedsiębiorstwami budowlanymi jak i utrzymania stałych cen usług budowlanych.
Problemy te mają wymiar tak gospodarczy jak i społeczny co stało się podstawą podjęcia problemów badawczych z przedmiotowej branży przez CBRTP.

Wraz z partnerami naukowymi oraz przedsiębiorstwami z branży budowanej prowadzimy od wielu lat badania nad wprowadzeniem systemów mechatronicznych zdolnych do automatyzacji czynności budowlanych, szczególnie w obszarach o znaczącym obciążeniu fizycznym (prace murarskie, tynkarskie, otworowanie, wiercenie, itp.).
Opracowaliśmy szereg rozwiązań, w tym sposób nakładania mas tynkarskich dedykowany wyłącznie dla systemów automatycznych oraz systemy autonomicznej aplikacji mas przeciwpożarowych, dociepleniowych, tynkarskich itp., tworząc podstawy do zmiany standardów prowadzenia prac budowlanych.

01Zadaj pytanie