Branże i zastosowania Przemysł wysokiej technologii

Branże i zastosowania
przemysł wysokiej technologii

01Przemysł wysokiej technologii

Przemysł high-tech, czyli wysokiej technologii, to coś, na co stawiają firmy w wielu krajach na całym świecie, także w Polsce. Największy nacisk kładzie się na postęp w dziedzinie automatyzacji, elektroniki i nanotechnologii, choć pozostałe gałęzie przemysłu wcale nie pozostają w tyle. High-tech ma ogromny wpływ na globalną gospodarkę, ponieważ dostarcza wszystkim gałęziom przemysłu nowoczesnych rozwiązań. Wspomaga też rolnictwo oraz usługi.

Czym jest przemysł wysokiej technologii?

W odróżnieniu od przemysłu tradycyjnego przemysł wysokiej technologii opiera się na najnowszych osiągnięciach naukowych, zdobyczach technicznych oraz technologicznych, jednakowo w procesie produkcyjnym, jak i samym produkcie. Niezwykle ważna jest automatyzacja i komputeryzacja procesu produkcyjnego, a także ciągłe unowocześnianie i modernizacja stosowanych rozwiązań.

W celu scharakteryzowania przemysłu wysokiej technologii wykorzystuje się dwa kryteria:

  • Co najmniej 3,5% całkowitych wydatków poniesionych na produkcję powinno być przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe;
  • 20% ogółu zatrudnionych powinni stanowić pracownicy naukowi i kadra inżynieryjno-techniczna.

Proces predykcji powinien być podzielony na dwa etapy:

  • faza innowacji – opracowywanie nowych koncepcji technologicznych oraz testy powstałych prototypów;
  • masowa produkcja oparta o niskie koszty pracy.

02Lokalizacja przemysłu wysokiej technologii

Najważniejszy w lokalizacji przemysłu wysokiej technologii jest kapitał – wysokie nakłady finansowe są niezbędne do wspierania działalności ośrodków badawczych. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzania fazy innowacji firma powinna sobie zapewnić bliskie sąsiedztwo wyższych uczelni i instytucji naukowo-badawczych. Lokalizacja na terenach o niskim zanieczyszczeniu środowiska oraz bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna to kolejne aspekty sprzyjające rozwojowi przemysłu wysokiej technologii.

Rozwój przemysłu wysokiej technologii

Za sprawą znacznego rozwoju przemysłu wysokiej technologii wyodrębniły się tzw. technopolie. Są to okręgi przemysłowe, a nawet całe miasta, w których z powodzeniem funkcjonują parki technologiczne i naukowe, uczelnie oraz instytucje finansowe. Najbardziej znana to Dolina Krzemowa w USA. Do Światowego Stowarzyszenia Technopolii od 2005 roku przynależą także Gliwice.

Przemysł wysokiej technologii wymaga sporych nakładów finansowych, gdyż w dużej mierze oparty jest o badania naukowe. W celu rozwijanie i odkrywania nowych rozwiązań technologicznych przemysł wysokiej technologii wykorzystuje lokalne, rządowe programy wsparcia przedsiębiorczości. W rozwoju wysokich technologii duże znaczeni ma współpraca i wymiana doświadczeń.

03Przemysł wysokiej technologii w Polsce

Ze względu na ogromne koszty stosowania nowych technologii, dynamika rozwoju przemysłu wysokiej technologii w Polsce nieco odstaje od światowych technopolii. Jednak rozwój ten jest wyraźny i zauważalny. Pierwszym technoparkiem w naszym kraju był powstały w 1995 roku i istniejący do dziś Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Parki technologiczno-przemysłowe to obszary o złożonej działalności, na ich obszarze prowadzi się badania, wdraża technologię i prowadzi produkcję.

Obecnie istnieje w Polsce około 80 parków naukowo-technologicznych, najważniejsze to:

  • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny;
  • Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny;
  • Lubelski Park Przemysłowo-Technologiczny;
  • Puławski Park Przemysłowy;
  • Wrocławski Park technologiczny S.A.
  • Bionanopark w Łodzi

Pozycja Polski we wzroście przemysłu high-tech

W sektorze wysokich technologii Polska pełni głównie rolę konsumenta oraz odtwórcy w dziedzinie sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego. Jednak przemysł wysokiej technologii w Polsce notuje spore sukcesy – m. in. w zakresie produkcji chemikaliów do urządzeń elektronicznych. Bardzo dobrze rozwinęły się także badania w dziedzinie biotechnologii klasycznej i weterynaryjnej.

Eurostat po pierwszym kwartale 2021 roku ogłosił, że Polska jest liderem państw EU, jeśli chodzi o wzrost dynamiki przemysłu wysokich technologii. Głównie dzięki produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

01Zadaj pytanie