Branże i zastosowania Przemysł kompozytowy

Branże i zastosowania

01Przemysł kompozytowy

Przemysł kompozytowy jako obszar tworzyw sztucznych jest odrębnym działem, który aktualnie jako niezwykle dynamiczny obszar produkcji, będący alternatywą wobec metali, boryka się z problemami przetwarzania odpadów i szerokorozumianego recyklingu.
Wynika to ze złożonej struktury i wysokiej wytrzymałości kompozytów, co wymusza stosowanie energochłonnych i materiałochłonnych metod ich przetwarzania.
CBRTP wraz z partnerami z Grecji, Hiszpanii, Niemiec oraz Francji prowadzi badania w zakresie niskoenergetycznego przetwarzania odpadów kompozytowych oraz ich zawracania do produkcji macierzystej.

Dzięki interdyscyplinarnej kadrze CBRTP:

  • prowadzi kompleksowe badania nad wykorzystaniem odpadów kompozytowych
  • jako jeden z nielicznych ośrodków naukowych w Polsce modyfikuje oraz łączy metody z wielu branż i dyscyplin opracowując rozwiązania mechatroniczno-fizyko-chemiczne

01Zadaj pytanie