Branże i zastosowania Przemysł kompozytowy

Branże i zastosowania

01Przemysł kompozytowy

Przemysł kompozytowy jako obszar tworzyw sztucznych jest odrębnym działem, który aktualnie jako niezwykle dynamiczny obszar produkcji, będący alternatywą wobec metali, boryka się z problemami przetwarzania odpadów i szerokorozumianego recyklingu.
Wynika to ze złożonej struktury i wysokiej wytrzymałości kompozytów, co wymusza stosowanie energochłonnych i materiałochłonnych metod ich przetwarzania.
CBRTP wraz z partnerami z Grecji, Hiszpanii, Niemiec oraz Francji prowadzi badania w zakresie niskoenergetycznego przetwarzania odpadów kompozytowych oraz ich zawracania do produkcji macierzystej.

Dzięki interdyscyplinarnej kadrze CBRTP:

  • prowadzi kompleksowe badania nad wykorzystaniem odpadów kompozytowych,
  • jako jeden z nielicznych ośrodków naukowych w Polsce modyfikuje oraz łączy metody z wielu branż i dyscyplin opracowując rozwiązania mechatroniczno-fizyko-chemiczne.

01Zadaj pytanie

Rozwój branży kompozytowej z CBRTP

Czym są kompozyty?

Kompozyty powstają w wyniku zapotrzebowania na materiały doskonalsze od dotychczas stosowanych, a jednocześnie takie, których właściwości można swobodnie kształtować.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się obecnie branża kompozytowa?

Kompozyty są wytrzymałe i cechują się złożoną strukturą, a do ich przetwarzania stosuje się energochłonne i materiałochłonne metody. Dlatego jednymi z problemów branży kompozytowej są przetwarzanie odpadów i szeroko rozumiany recykling.

Co byłoby istotnym udoskonaleniem dla przemysłu kompozytowego?

Celem badań, prowadzonych przez CBRTP oraz partnerów z Grecji, Hiszpanii, Niemiec oraz Francji, jest znalezienie metody pozwalającej na niskoenergetyczne przetwarzanie odpadów kompozytowych oraz ich zawracanie do produkcji macierzystej. Dzięki temu przemysł kompozytowy wpisywałby się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.