Content hub We share knowledge and opinions on topics important to industry and science

Content hub
11 May 2022
News

Gold medal for CBRTP and AGH (University of Science and Technology)

Between 9 and 11 October 2017, in the Main Lecture Hall of the Warsaw University of Technology, during the 11th edition of the International Exhibition of Inventions “IWIS 2017” The Competition Jury of the Exhibition has awarded CBRTP and AGH with GOLD MEDALS. IWIS is Poland’s largest and Europe’s third-largest international exhibition dedicated to promoting […]
11 May 2022
News

Kategoryzacja

Potencjał naukowo-biznesowy naszej organizacji został doceniony wspaniałym wyróżnieniem. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1018/KAT/2020 otrzymaliśmy KATEGORIĘ NAUKOWĄ A To sukces naszego zespołu m.in. za: wkład w rozwój współpracy pomiędzy przemysłem a światem badań i nauki, liczne osiągnięcia naukowe poparte publikacjami i patentami, realizację innowacyjnych projektów oraz prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych z […]
15 April 2022
News

26th edition of the Automaticon International Automation and Measurements Fair

Automaticon International Automation and Measurements Fair – one of the key industry events – took place in the Warsaw EXPO XXI Centre between 26 and 28 January 2022. Honorary Patronage of the events was taken by: Ministry of Economic Development and Technology, Minister of Education and Science, Marshal of the Mazowieckie Voivodeship, Adam Struzik, Automation […]
15 April 2022
Case studies

CBRTP at the Smart City Innovation Festival in CEZAMAT

In June 2021, representatives of our organisation participated in a conference during the Smart City Innovation Festival in the Centre for Advanced Materials and Technology (CEZAMAT). Smart City Innovation Festival is a series of events co-financed by the EU Cohesion Policy funds, demonstrating the impact of infrastructure and projects on the development of smart city […]