Projekty Ogniwa fotowoltaiczne H-PERC

Projekty
Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych H-PERC optymalizowanych do zastosowań w technice montażu modułów SmartWire
Data28/04/2022
Nazwa projektuFotowoltaika
AutorCBRTP

01Opis projektu

Nasz projekt ma na celu opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania krzemowych ogniw hybrydowych H-PERC o efektywności fotokonwersji co najmniej 22% oraz niskim koszcie wytworzenia, zbliżonym do ceny standardowych ogniw PERC o sprawności 20%. Kluczową innowacją w projekcie jest innowacja procesowa, dotycząca opracowania nisko kosztowej, niskoenergetycznej i nietoksycznej technologii produkcji ogniw PV. Innowację uzupełniającą stanowi unikalna konstrukcja ogniwa H-PERC.

Opracowanie technologii wytwarzania ogniw H-PERC wiąże się z zachowaniem kompatybilności z istniejącymi już parkami maszynowymi tj. linii montażu modułów fotowoltaicznych w technologii SmartWire Connection Technology, dzięki czemu powstaną prototypowe moduły fotowoltaiczne składające się z ogniw H-PERC, zmontowanych przy zastosowaniu wyżej wymienionej technologii, a także zbudowaniem pilotażowej linii do wytwarzania ogniw H-PERC, która posłuży do ich eksperymentalnego prototypowania oraz demonstracji samej technologii.

Planowana sprawność modułów wyniesie 20,9%, co odpowiada mocy szczytowej 327,75 Wp.

Wyniki projektu zostaną wdrożone w działalności gospodarczej jednego z największych producentów w tym sektorze, która na bazie linii pilotażowej zbuduje seryjną linię do produkcji ogniw H-PERC i będzie oferować moduły fotowoltaiczne wytworzone na ich bazie.

Grupę docelową stanowią m.in. globalne korporacje dystrybuujące moduły fotowoltaiczne na rynku europejskim i północnoamerykańskim, instalatorzy modułów realizujący inwestycje w Polsce i w Europie, inwestorzy branżowi realizujący inwestycje w farmy fotowoltaiczne oraz inwestorzy prywatni realizujący inwestycje w rozproszone instalacje fotowoltaiczne.

Rezultaty projektu przyczynią się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z produkcji czystszej energii.

Rezultaty projektu sprzyjać będą realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE, która ustaliła cele do 2020 r.: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w por. do 1990 r.; 20% udziału energii z OZE; 20% oszczędności w zużyciu energii wobec prognoz. Efektem tego jest redukcja energii z tradycyjnych źródeł energii na rzecz źródeł odnawialnych. Jednak znaczącym ograniczeniem wykorzystania OZE jest nadal niekorzystny stosunek wydajności do ceny. Proponowany projekt, poprzez zastosowanie unikalnej koncepcji wytwarzania ogniw, podniesie wydajność pracy urządzeń do produkcji energii przy jednoczesnym obniżeniu ich ceny.

Rezultatem projektu będzie technologia produkcji i konstrukcja nowego ogniwa H-PERC i modułu fotowoltaicznego wykonanego z jego wykorzystaniem. Obecnie oferowane moduły fotowoltaiczne o mocy 290 Wp (na bazie krzemowych ogniw monokrystalicznych PERC), w wyniku realizacji projektu będą mogły zostać zastąpione modułami o mocy 327,75 Wp. Zgodnie z instrukcją wskaźnik powinien zostać osiągnięty na moment zakończenia projektu.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 - umowa nr POIR.04.01.04-00-0144/17

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – Lider Konsorcjum
- Hanplast Sp. z o.o.

03Dane projektu

Okres realizacji: 01-07-2018 – 31-12-2019 / 17 miesięcy
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 9 980 350,00 zł
Badania przemysłowe: 9 756 600 zł
Prace rozwojowe: 223 750 zł
Kwota dofinansowania: 8 782 467,50 zł
Badania przemysłowe: 8 692 967,50 zł
Prace rozwojowe: 89 500 zł
Wkład własny: 1 197 882,50 zł