Projekty Nanowłókniny

Projekty
Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej
Data25/02/2022
Nazwa projektuNanomateriały
AutorCBRTP

01Opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji włóknin wielowarstwowych, gdzie warstwa zewnętrzna będzie wykazywać właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Warstwę tę stanowi kompozyt polimerowy, zawierający submikronowe cząstki aktywne, który połączy właściwości antyseptyczne jonów srebra i miedzi, cytostatyczne ZnO oraz katalityczne TiO2. Dodatkowo obecność cząstek ZnO i TiO2 w powiązaniu z procedurą aktywacji powierzchni w wykorzystującej wyładowanie (plazma atmosferyczna lub wyładowanie koronowe) w atmosferze zawierającej wodę, nada powierzchni zewnętrznej hydrofilowość, konieczną do stworzenia środowiska warunkującego skuteczne działanie jonów Ag+ i Cu2+.

Kompozytowa warstwa zewnętrzna będzie osadzona na hydrofobowej warstwie nośnej. Warstwa wewnętrzna zostanie wykonana z włókniny zapewniającej komfort użytkowania lub odpowiednią wytrzymałość w zależności od zastosowań. Do wytworzenia włóknin na poszczególne warstwy zostaną wykorzystane metody elektroprzędzenia, melt-blown i spunbond w zależności od funkcji danej warstwy włókniny. Zadania projektu skupiać się będą na doborze składu napełniacza do wytworzenia włókniny kompozytowej technikami elektroprzędzenia lub melt-blown. Do produkcji warstwy nośnej wykorzystana zostanie metoda melt-blown, pozwalająca na otrzymanie hydrofobowych włóknin o wysokich parametrach filtracji. Warstwę wewnętrzną otrzyma się metodą spunbond.

Planuje się wytworzenie kilku wariantów warstw w zależności od zastosowań. Ważnym elementem badań będzie opracowanie wiarygodnych testów właściwości antyseptycznych włóknin.

Rezultatem projektu będzie technologia produkcji wielowariantowej włókniny, która wykazuje właściwości wiruso-, bakterio- i grzybobójcze. Planowane zastosowanie włókniny to m. in. medyczne środki ochrony indywidualnej, antyseptyczne filtry HEPA różnych klas filtracji do zastosowania
w urządzeniach klimatyzacyjnych i przeciwdrobnoustrojowe włókniny budowlane.

Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1246/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- HPT Innovation Sp. z o. o. – lider projektu
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

03Dane projektu

Okres realizacji: 10.10.2020 r. – 31.12.2023 r.
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 31 621 138,08 zł
Kwota dofinansowania: 21 163 710,88 zł
Wkład własny: 10 457 427,20 zł"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19"