Projekty Wielkopowierzchniowe baterie typu All-Solid-State (ASSB)

Projekty
Wielkopowierzchniowe baterie typu All-Solid-State (ASSB) wytwarzane metodą rozpylania magnetronowego z warstwami buforowymi ALD
Data15/11/2022
Nazwa projektuInżynieria i technologia
AutorCBRTP

01Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie wielkopowierzchniowych baterii typu All-Solid-State (ASSB), przy wykorzystaniu dwóch innowacyjnych podejść mających na celu poprawę parametrów ASSB.
W projekcie zostanie zastosowana nowatorska technika podwójnego osadzania w celu wytworzenia warstwy elektrolitu o wysokiej przewodności jonów litu i odpowiedniej stechiometrii. W celu ulepszenia granicy faz elektroda/elektrolit zastosowane zostanie nowe podejście, w ramach którego opracowane zostaną nanowarstwy buforowe naniesione metodą ALD z mieszanych tlenków metali o różnych proporcjach. Możliwość zastosowania proponowanej struktury ASSB zostanie przetestowana na dużą skalę (15 cm x 15 cm) w celu osiągnięcia wyższych pojemności i gęstości energii.
Celem zadania realizowanego przez CBRTP jest opracowanie wielkoskalowego procesu depozycji warstw buforowych metodą ALD, wspomagane komputerowo projektowanie nowych geometrii reaktora i jego wewnętrznych elementów pod kątem przemysłowych zastosowań projektu oraz eksperymentalna weryfikacja działania zaprojektowanych elementów.
Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Lider projektu), Instytut IZTECH (Koordynator projektu Turcja), Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (Konsorcjant), Uniwersytet Koc (Konsorcjant Turcja), TEKNOMA (Konsorcjant Turcja).
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu wybranego w M-ERA.NET 3 Call 2021 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer M-ERA.NET3/2021/99/ARISER/2022.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki - lider projektu
- Instytut IZTECH (Turcja) – koordynator projektu
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
- Uniwersytet Koc (Turcja)
- TEKNOMA (Turcja)

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.07.2022 r. – 30.06.2025 r.
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 1 570 258,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 467 411,44 zł