Projekty Ogniwa semitransparentne

Projekty
Tango
Semitransparentne kolorowe ogniwa słoneczne oparte na nieorganicznych materiałach halogenkowych o wysokiej stabilności
Data23/02/2022
Nazwa projektuNanomateriały
AutorCBRTP

01Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania barwnych, semitransparentnych modułów fotowoltaicznych, bazując na stabilnych materiałach perowskitowych. Efektem podjętych prac będzie opracowanie technologii urządzeń fotowoltaicznych dedykowanych do zastosowań w elewacjach budynków, przyczyniając się do energetycznego wykorzystania architektury/infrastruktury miejskiej oraz innych zabudowań, co wpisuje się w strategię budownictwa zeroenergetycznego.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (Lider projektu), Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A (konsorcjant) oraz HANPLAST Sp. z o.o. (konsorcjant).

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, V konkurs TANGO zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer TANGO-V-C/0014/2021.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk,
- Centrum Badań i Rozwoju technologii dla Przemysłu S.A.,
- HANPLAST Sp. z o.o.

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2024 r.
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 999 989,04 PLN
Kwota dofinansowania: 2 778 311,10 PLN
Wkład własny: 221 677,94 PLN