Produkty i usługi Centrum Badawczo-Rozwojowe

Produkty i usługi

01Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe pozwala wejść firmom na zupełnie nowy poziom. Dzięki stałemu dostępowi do badań i nowych technologii, zmienia się nie tylko oferta, ale i kultura organizacji firmy. Właściciele i pracownicy, nastawieni na ciągły rozwój, tworzą prawdziwie konkurencyjne produkty, które niejednokrotnie zaskakują rynek i są generatorem dalszych zmian.

02Czemu służy Centrum Badawczo-Rozwojowe?

Centrum Badawczo-Rozwojowe pozwala prowadzić liczne badania, analizy i różnego rodzaju prace rozwojowe, zmierzające do opracowywania innowacyjnych technologii oraz tworzenia nowych produktów, których oczekuje rynek.

Łącząc wiedzę naukową z podejściem typowo biznesowym, Centrum Badawczo-Rozwojowe pozwala zastosować oryginalne i innowacyjne technologie w praktyce. Dzięki współpracy świata nauki i świata biznesu, nowe technologie mają szanse naprawdę się zmaterializować i – co istotne z punktu widzenia biznesu – skomercjalizować.

03Chcesz stworzyć naprawdę oryginalny, innowacyjny i użyteczny produkt?

Centrum Badawczo-Rozwojowe zapewnia przedsiębiorstwom każdej wielkości dostęp do pełnego zaplecza badawczego, sprawdzonych procesów i technologii i wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej. Efektem tej współpracy jest nie tylko poprawa jakości oferowanych produktów. To także wzrost konkurencyjności, zapewnienie firmie stałego rozwoju i elastycznego podejścia do zmieniających się okoliczności

04Centrum Badawczo-Naukowe – co wnosi współpraca świata biznesu i nauki?

Współpraca z Centrum Badawczo-Naukowym jest istotna nie tylko dla gigantów. To opcja dostępna także dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują własnym zapleczem naukowym i technologicznym, a wiele barier zewnętrznych skutecznie ogranicza ich rozwój.

Jakie są zatem realne korzyści ze współpracy z Centrum Badawczo-Naukowym? To m.in.:

  • dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy naukowej,
  • możliwość pozyskania unikatowych umiejętności i zdolności wpływających na konkurencyjność firmy,
  • możliwość poszerzenia oferty o naprawdę innowacyjne produkty lub usługi,
  • pomoc z pozyskaniu kapitału na rozwój firmy,
  • wzrost wydajności produkcji oraz obniżenie kosztów poprzez zastosowanie sprawdzonych technologii,
  • pozyskanie nowych partnerów biznesowych,
  • możliwość wejścia na nowe, dotychczas niedostępne rynki, także te zagraniczne.

05Centrum technologiczne gwarantem konkurencyjności firmy

Firmy nie chcą już konkurować wyłącznie ceną lub zwiększoną mocą produkcyjną. Chcą tworzyć produkty i świadczyć usługi, które są odpowiedzią na realne i aktualne potrzeby konsumentów. Chcą, by ich biznes odciskał trwałe piętno w rozwoju całego sektora i gospodarki. Chcą, by ich wysiłek był bardziej efektywny. Chcą, w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów tworzyć innowacje i marki, które będą inspirować ludzi na całym świecie.

Współpraca z Centrum Badawczo-Rozwojowym to inwestycja w rozwój firmy i umacnianie jej pozycji na tle konkurencji. Podjęcie kooperacji ze światem nauki jest wyraźnym sygnałem, że firma nie tylko chce się rozwijać. Oznacza także, że jej celem jest poszerzanie swoich możliwości i tworzenie produktów, których brakuje na rynku.

06Centrum badawcze wsparciem dla krajowego systemu innowacyjności

O konkurencyjności współczesnej gospodarki świadczy poziom jej innowacyjności. To umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technologii i kapitału ludzkiego stanowi podstawę wzrostu gospodarczego, zarówno w skali mikro, jaki i makroekonomicznej. Nie dziwi zatem rosnąca popularność zewnętrznych placówek badawczych i naukowych. Centrum Badawczo-Rozwojowe funkcjonujące na rynku i wyspecjalizowane w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii dla konkretnej branży, stanowi doskonałą formę wsparcia dla przedsiębiorstw każdej wielkości.

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest niewątpliwym wsparciem naukowym, technicznym i technologicznym nie tylko dla konkretnych firm, które decydują się na współpracę, ale także dla krajowego systemu innowacji. Zasada jest prosta: im wyższy stopień współpracy biznesu i sektora badawczo-naukowego, tym większe możliwości rozwojowe całego sektora gospodarczego.

Własne centra badawcze to gigantyczna inwestycja, obejmująca nie tylko pozyskanie odpowiedniego sprzętu i aparatury naukowej oraz stworzenia zaplecza do swobodnych badań, ale także zapewnienie wyspecjalizowanej kadry ludzi, dla których badania są źródłem autentycznej pasji.

01Zadaj pytanie