Produkty i usługi Projekty i innowacje technologiczne

Produkty i usługi

01Projekty i innowacje technologiczne

– warto postawić na rozwój

Projekty technologiczne i badawcze zapewniają sprawne funkcjonowanie każdej organizacji nastawionej na rozwój i innowacje technologiczne. I choć coraz więcej firm różnej wielkości decyduje się na ich wykonanie samodzielnie, niewiele z nich zdaje sobie sprawę, że stworzenie profesjonalnego projektu technologicznego lub badawczego wymaga odpowiednich zasobów.

02Na czyje zlecenie powstają projekty technologiczne?

Projekty technologiczne i przemysłowe o najwyższym stopniu innowacyjności wykorzystują m.in. przedsiębiorstwa z następujących branż:

 • przemysł szklarski,
 • hutnictwo,
 • przemysł ceramiczny,
 • przemysł maszynowy,
 • przemysł wysokiej technologii,
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych,
 • przemysł kompozytowy,
 • branża motoryzacyjna,
 • energetyka,
 • budownictwo,
 • przemysł papierniczy,
 • produkcja świec, produktów zapachowych i dekoracyjnych.

03Co powinien zawierać dobry projekt technologiczny?

Sam pomysł na biznes nie wystarczy. Profesjonalny projekt technologiczny składa się z części opisowej i prezentacji graficznej. Musi spełniać szereg wymogów i formalności. Bardzo ważne jest podejście perspektywistyczne – trzeba wziąć pod uwagę innowacje technologiczne

Część opisowa projektu technologicznego musi zawierać dokładną charakterystykę zakładanej działalności oraz opis wszystkich procesów, jakie planowane są dla danego obszaru. Wszystkie dane muszą być zgodne ze wszystkimi wymogami branżowymi, przepisami BHP czy bezpieczeństwa żywności oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Część graficzna projektu technologicznego jest dokładnym odzwierciedleniem wszystkich wdrażanych procedur i zastosowanych rozwiązań technologicznych w postaci szczegółowych rysunków technicznych. Zawiera rzut każdego pomieszczenia i ciągów technicznych w odpowiedniej skali wraz z rozmieszczeniem całego wyposażenia danego obiektu.

04Projekt badawczy

– co to takiego?

Profesjonalny projekt badawczy powinien składać się z następujących elementów:

 • określenie tematu, który zamierzamy rozpoznać,
 • pytania, które planujemy sobie postawić w toku prac badawczych,
 • źródła informacji o analizowanym zjawisku,
 • hipotezy postawione w oparciu o pozyskaną wiedzę na temat danego zjawiska,
 • diagnoza danego zjawiska, stanowiąca odpowiedzi na wcześniej zadane pytania badawcze.

Aby wszelkie zebrane dane były dostatecznie wiarygodne, muszą zostać pozyskane zgodnie z wymaganiami naukowymi.

Projekty badawcze wymagają podjęcia następujących działań:

 • wybór narzędzi badawczych,
 • wybór wskaźników badanych zmiennych,
 • wybór grupy badawczej,
 • zrealizowanie badań,
 • przeanalizowanie wyników badań,
 • przedstawienie wyników badań w postaci diagnozy badanego zjawiska.

Realizując projekty badawcze posługujemy się następującymi narzędziami:

 • ankiety,
 • wywiady,
 • obserwacje,
 • eksperymenty.

05Jakie zadania realizują projekty badawcze dla studentów?

Projekty badawcze, przygotowywane i wykonywane w ramach zespołu studentów mają na celu pogłębienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia w jej praktycznym wykorzystaniu w konkretnych przedsiębiorstwach lub branżach gospodarki.

Realizując projekty badawcze studenci poznają zasady współpracy świata nauki i biznesu, zdobywając odpowiednie doświadczenie zawodowe.

06Jak pozyskać finansowanie na projekty badawcze dla młodych naukowców?

Młodzi naukowcy, którzy rozpoczynają karierę w świecie innowacyjnych technologii mogą ubiegać się dofinansowanie na realizację swoich procesów badawczych, a także staży w zagranicznych ośrodkach naukowych i przemysłowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki, uczelnie wyższe, a nawet przedstawiciele świata biznesu każdego roku ogłaszają konkursy adresowane do wszystkich tych, którzy chcą realizować ciekawe projekty badawcze.

Każdy problem rodzi kolejny problem. Dlatego tak ważne jest położenie nacisku na innowacje technologiczne. Przykładowe projekty badawcze już realizowane przez innych naukowców mogą stanowić źródło inspiracji dla kolejnych badań. Warto na bieżąco śledzić świat nowoczesnych technologii w poszukiwaniu niszy do dokładniejszego zbadania.

07Projekty naukowe

– od hipotezy do analizy wniosków

Projekty naukowe stanowi zestaw planów, pomysłów, działań, metod, procedur i technik, które należy opracować w sposób skoordynowany, w celu osiągnięcia określonego celu. Jego efektem jest wiedza naukowa oraz ustalenie określonych wytycznych i wniosków na przyszłość.

 

Projekty naukowe mogą prowadzić do bardzo oryginalnych i innowacyjnych odkryć, jednak dopiero ich komercjalizacja przekłada się na realny zysk z badań.

01Zadaj pytanie