Produkty i usługi Projektowanie produktu

Produkty i usługi

01Projektowanie produktu

– jak rodzi się innowacja?

Każdy innowacyjny produkt, który pojawia się na rynku jest wynikiem efektywnego przenikania się świata biznesu, technologii, nauki i doświadczenia użytkowników. Projektowanie produktu musi uwzględniać zarówno ludzkie potrzeby, dostępne możliwości technologiczne oraz opłacalność całej inwestycji. Dogłębna analiza tych trzech elementów jest kluczowa i stanowi punkt wyjścia dalszych działań zarządzania produktem.

02Projektowanie produktu

– od czego zacząć?

Projektowanie produktu zmierza do stworzenia produktu wartościowego, użytecznego, możliwego do stworzenia i opłacalnego. Kluczem do sukcesu jest wygenerowanie najlepszego pomysłu, na bazie wielu innych, które ocenia się i szereguje. Nie zawsze pierwszy pomysł rodzi innowacyjny produkt. Zwykle jest on wynikiem wielu testów i poprawek.

Najlepsze firmy poświęcają wiele czasu i wysiłku na dokładne badanie potrzeb potencjalnych klientów oraz możliwości, jakie niesie współczesna nauka i nowoczesne technologie. Wszystko po to, by stworzyć innowacyjny produkt, który zrewolucjonizuje dany rynek.

Projektowanie produktu wymaga czasu i wysiłku, dlatego warto dokładnie oszacować zarówno zyski, jak i wszelkie ewentualne ryzyka. Jednostki badawczo-rozwojowe dokładnie sprawdzają potencjał każdego pomysłu. Swoją wiedzę i doświadczenie przedstawiają w postaci dokładnych analiz. Wszystko po to, byś mógł podjąć świadomą decyzję o realizacji konkretnego pomysłu.

03Na czym polega proces projektowania produktu?

Projektowanie produktu przebiega w ramach następujących faz:

  • obserwacja rynku i przeprowadzenie niezbędnych badań,
  • generowanie pomysłów i ich analiza,
  • wybór pomysłu do realizacji,
  • przygotowanie prototypu i testowanie go w ramach różnych scenariuszy,
  • naniesienie niezbędnych poprawek,
  • stworzenie produktu właściwego i jego komercjalizacja.

Każdy z tych etapów projektowania produktu jest niezwykle ważny. Wymaga dokładnego przygotowania, zrozumienia, otwartości i elastyczności. Innowacyjny pomysł wynika nie tylko z przeprowadzonych analiz i badań, ale także musi zostać zweryfikowany w praktyce i zdarzyć się z rzeczywistością. Na każdym etapie dany pomysł, a następnie prototyp i produkt właściwy, wymagają konsultacji pod kątem technologicznym i biznesowym. Tylko wtedy jest w stanie na stałe zagościć w świadomości konsumentów.

04Komu powierzyć tak trudne zadanie, jakim jest projektowanie produktu?

Innowacyjny produkt jest zawsze efektem pracy zespołowej. Projektowanie produktu warto powierzyć firmom, które dysponują odpowiednim zapleczem badawczo-rozwojowym. Tylko wiedza i doświadczenie ekspertów są gwarantem sukcesu realizacji każdego etapu projektowania produktu.

Wdrażanie nowych pomysłów jest ryzykowne i trudne, jednak dzięki wiedzy, pogłębionej analizie i znajomości sprawdzonych metod działania jesteśmy w stanie ograniczyć to ryzyko do absolutnego minimum.

05Jak powstają innowacyjne produkty?

Produkty innowacyjne rzadko są dziełem przypadku. Owszem, pomysły na produkty mogą pojawiać się „znikąd”, ale sam proces projektowania produktu jest wynikiem rzetelnej pracy, pasji i odwagi wielu osób. Na początku wyniki prac mogą nie spełniać naszych oczekiwań, ale popełnianie błędów i szukanie nowych sposobów na ich uniknięcie jest jednym z etapów projektowania produktu innowacyjnego. Tak działa postęp!

Źródłem innowacji są realne potrzeby, pragnienia lub problemy, na które warto przyjrzeć się z możliwie najszerszej perspektywy. Innowacyjne produkty – spożywcze, kosmetyczne, elektroniczne czy jakiekolwiek inne – wynikają ze ścisłej współpracy świata nauki i biznesu. Są dowodem na to, że przyszłość kreuje potrzeba odkrywania, tworzenia i ulepszania nowych rozwiązań, a ścieżka tych poszukiwań nie ma końca!

Chcesz stworzyć innowacyjny produkt lub usługę?

Chcesz wprowadzić w życie nowatorskie rozwiązania?

Chcesz zaistnieć na rynku światowym?

Masz świadomość potęgi, jaka wynika ze współpracy nauki z biznesem?

Rzuć światu wyzwanie i pamiętaj, że kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła już doskonałość i teraz musi już tylko produkować – wtedy już po niej!

01Zadaj pytanie