CBRTP nawiązuje współpracę z ASP w Krakowie
Data5 lipca 2023
TematykaAktualności
AutorKrzysztof Wozny

28 czerwca br. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) oraz Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie podpisały umowę o współpracy. Celem jest budowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i rozwojowych, zmierzających do tworzenia nowych standardów wspierających transfer technologii.

Piękno w parze z innowacyjnością

Uroczyste zawarcie długoterminowej umowy współpracy miało miejsce w rektoracie ASP. Jej sygnatariuszami byli: ze strony CBRTP Prezes Zarządu Grzegorz Putynkowski, a ze strony ASP prof. dr hab. sztuk plastycznych Andrzej Bednarczyk.

Celem współpracy jest budowanie wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych. Zakres działań obejmuje w szczególności obszar automatyzacji przemysłu i związanego z nim wzornictwa przemysłowego. Planowane jest również prowadzenie współpracy w obszarze poprawy ergonomii użytkowania, komunikacji wizualnej, a także aktywna kooperacja dla budowy standardów komercjalizacji wyników badań, w tym kreacji modeli biznesowych oraz rozwiązań prawno-organizacyjnych wspierających właściwie transfer technologii.

Współpraca CBRTP z ASP ma na celu przede wszystkim wspólną wymianę wiedzy i kompetencji, niezbędnych do budowania zasobów dla procesów dydaktycznych oraz realizacji działań badawczo-rozwojowych. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i umiejętności obu podmiotów przełożą się na efekty związane ze wsparciem transferu technologii

Grzegorz Putynkowski, Prezes Zarządu CBRTP

CBRTP jest jednostką badawczo-wdrożeniową zajmującą się zarządzaniem i wykonawstwem innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem oraz nowoczesnymi technologiami. ASP w Krakowie w swojej strategii stawia na partnerstwo – zarówno między kadrą i studentami, jak i Akademią a innymi podmiotami. Efektywna współpraca obu stron pozwoli stworzyć rozwiązania umożliwiające zachowanie równowagi między sztuką oddziaływania społecznego a badaniami naukowymi.

01Podobne artykuły