Udział CBRTP w VIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Próżniowego
Data13 lipca 2022
TematykaAktualności
Autorm.maciocha

W dniach 6-7 lipca CBRTP uczestniczyło w VIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Próżniowego, na którym zaprezentowano publikację pt. ,,Optyczna metoda badania jednorodności cienkowarstwowych elektrod do ogniw fotowoltaicznych" na sesji posterowej.

W pracy przedstawiono nową, nieniszczącą, optyczną metodę badania jednorodności ogniw fotowoltaicznych. Do badania jednorodności grubości i stałych optycznych (współczynnik załamania i współczynnik ekstynkcji) osadzonych elektrod o dużej powierzchni (15,6 cm x 15,6 cm), wykorzystano metodę elipsometrii spektroskopowej. Do napylania jonowego elektrod metalicznych (Al.,Mo) oraz do osadzania elektrod przeźroczystych (ZnO:AL) zastosowano własne zasoby laboratoryjne (reaktor PVD oraz reaktor ALD).

Przedstawione w publikacji wyniki pomiarów pozwoliły na dokładną ocenę jednorodności ocenianych parametrów. W przeciwieństwie do metod mikroskopowych, m.in. AFM, opisana w publikacji optyczna metoda pozwala na analizę dużych próbek np. elektrody do ogniwa fotowoltaicznego o standardowych wymiarach 15,6 cm x 15,6 cm.

Metoda może być szczególnie przydatna dla producentów ogniw fotowoltaicznych.

Autorami publikacji są: S. Iwanek, J.Sanetra, K.W. Marszałek

Link do wydarzenia: https://pvs.org.pl/kongres-ptp

01Podobne artykuły