CBRTP – członkostwo Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
Data11 maja 2022
TematykaAktualności
Autorm.maciocha

CBRTP uzyskała członkostwo w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii ,
której podstawowym celem działalności jest aktywizacja rozwoju przedsiębiorczości
opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc członkom Izby w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wykonuje swoje zadania głównie
poprzez doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki oraz wspomaganie przedsiębiorców w początkowych etapach wzrostu. Izba podejmuje inicjatywy na rzecz poszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz udziela wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności na terenie zagranicznych obszarów prawnych.

01Podobne artykuły