Projekty Zrobotyzowany System Murarsko-Tynkarski

Projekty
Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym
Data28/04/2022
Nazwa projektuBudownictwo, robotyzacja
AutorCBRTP

01Opis projektu

Przedmiotem i celem projektu jest opracowanie w procesie badawczym Zrobotyzowanego Systemu Murarsko-Tynkarskiego (ZSMT), dla zastosowań w przemyśle budowlanym.

ZSMT będzie należał do grupy robotów murarskich i tynkarskich, nowej i innowacyjnej grupy produktowej w branży budowlanej, których zadaniem jest robotyzacja i automatyzacja czasochłonnych i cechowanych niewielką powtarzalnością, wymagających obecnie pracy ręcznej oraz uciążliwych, wewnętrznych i zewnętrznych prac budowlanych.

Projekt jako przedsięwzięcie inspirowane potrzebami jednej z głównych spółek działających w branży budowlanej działającej w niej od kilkudziesięciu lat oddaje zapotrzebowanie rynku oraz rokuje sukces gospodarczy wdrożenia technologii ZSMT. Implementacja narzędzi zrobotyzowanych w procesy prac budowlanych wygeneruje efekt w postaci skrócenia czasu wykonania określonych czynności oraz utrzymania jakości i powtarzalności prac, a także zagwarantuje przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak międzynarodowym.

Zrobotyzowany system murarsko-tynkarski będzie innowacją produktową o charakterze przełomowym w skali światowej. Mając zatem na uwadze zakres merytoryczny przedsięwzięcia obejmujący zagadnienia z obszaru nowatorskich technologii w robotyce, automatyce, mechatronice, optymalizacji i organizacji procesów prac budowlanych, jego zgodność z tematyką agendy badawczej jest niezaprzeczalna.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 - umowa nr POIR.04.01.02-00-0045/18.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Politechnika Świętokrzyska – Lider Konsorcjum
- STRABAG Sp. z o.o. – Partner Przemysłowy
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – Partner Naukowy i wykonawca obszaru robota tynkarskiego

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.07.2017 – 28.09.2021r. / 30 miesięcy
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 9 996 850,86 zł
Badania przemysłowe: 8 466 796,83 zł
Prace rozwojowe: 1 530 054.03 zł
Kwota dofinansowania: 8 548 916,07 zł
Badania przemysłowe: 7 507 263.84 zł
Prace rozwojowe: 1 041652.23 zł
Wkład własny: 1 447 934,79 zł