Projekty Standardy dla robotów na placu budowy

Projekty
Wytworzenie standardów umożliwiających powszechne wykorzystanie robotów na placu budowy
Data13/07/2022
Nazwa projektuInżynieria i technologia
AutorCBRTP

01Opis projektu

W ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki CBRTP otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wytworzenie standardów umożliwiających powszechne wykorzystanie robotów na placu budowy”.
Celem projektu jest stworzenie standardów budowlanych dla systemów zrobotyzowanych (tj. dla robotów wspierających brygady wykonawcze), które będą wyznaczały optymalne środowisko materialne umożliwiające bezpieczne wprowadzenie ich w proces budowlany.

Odbiorcami i twórcami projektu są zarówno środowiska naukowe jak i przedsiębiorcy. CBRTP tworząc standardy zakłada, że przyszłe systemy zrobotyzowane będą mogły powstawać przy wsparciu standardów, określających dokładne warunki fizyczne, w których robot wykonuje pracę. Ponadto podmioty korzystające z opracowanych standardów będą mogły zaimplementować nowe systemy zrobotyzowane bez obawy o kapitałochłonną reorganizację.

Upowszechnienie standardów opracowanych przez CBRTP przyczyni się do ułatwienia transformacji technologicznej sektora budowlanego oraz do podniesienia poziomu wykonywanych usług na poziomie międzynarodowym. Efekt projektu w postaci nowych standardów może zostać wykorzystany jako podstawa do stworzenia przyszłych norm.

Inicjatywa CBRTP wywodzi się z obserwacji zmian zachodzących na rynku budowlanym, narzuconych przez niedobory kadry wykonawczej, wymogi instytucjonalne w zakresie wprowadzania zrównoważonego gospodarowania czynnikami produkcji oraz zwiększone wymagania konsumentów. W najbliższych latach wpłynie to na potrzebę wprowadzenia zmian technologicznych w sektorze budowlanym i wprowadzenie systemów zrobotyzowanych, wymuszając tym samym przeprowadzenie innowacyjnych zmian reorganizacyjnych. Wytworzenie standardów ma na celu przeciwdziałanie procesom, które mogą w przyszłości zaburzyć funkcjonowanie rynku ze względu na nieprzystosowanie warunków otoczenia panujących na terenie budowy do pracy systemów zrobotyzowanych.
Przygotowanie sektora budowlanego do automatyzacji branży stanowi jeden z priorytetów projektu.

02Dane projektu

Okres realizacji: 21.07.2022 r. - 20.07.2024 r.
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 1 065 580,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 065 580,80 zł