Projekty Technologia badań półprzewodników

Projekty
Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla
Data28/04/2022
Nazwa projektuNanomateriały
AutorCBRTP

01Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii badań zjawisk transportu nośników ładunku w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla. Rezultatem projektu będzie opracowana i przetestowana w warunkach demonstracyjnych technologia pomiarów służąca do określenia parametrów koncentracji nośników.

W projekcie opracowana zostanie własna technologia pomiarowa do badań efektu Halla dedykowana potrzebom projektowym CBRTP S.A.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.02.03.02-12-0079/19-00 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

02Dane projektu

Okres realizacji: 30.06.2020 r. – 31.01.2021 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 492 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł
Wkład własny: 152 000,00 zł