Projekty Efektywna dystrybucja energii

Projekty
Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej
Data28/04/2022
Nazwa projektuFotowoltaika, energetyka
AutorCBRTP

01Opis projektu

CBRTP jako podwykonawca realizuje zadania w ramach projektu z obszaru zarządzania, którego celem jest maksymalizacja efektów inwestycji w elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz metodycznych. Filarem projektu są innowacyjne i inteligentne metody zarządzania inwestycjami eliminująca nieefektywności i dysfunkcje procesów inwestycyjnych.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę stałego zwiększenia efektywności dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Pośrednim celem projektu, bazującego na strategicznej infrastrukturze dystrybucyjnej, jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju i konkurencyjności gospodarki.

CBRTP wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, CRE Consulting Sp. z o.o. oraz Energa Operator S.A. zainicjowało projekt, aktywnie budując koncepcję merytoryczną przedsięwzięcia i wspierając konsorcjum w procesie wnioskowania o finansowanie projektu w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych.

Umowa nr PBS3/B9/42/2015 Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach III Konkursu Projektu Badań Stosowanych.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Uniwersytet Gdański – Lider konsorcjum
- Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Energa Operator S.A.
- CRE Consulting Sp. z o. o.

03Dane projektu

Okres realizacji projektu: od 01.05.2015 r. do 30.04.2018 r.
Budżet projektu: 11 628 937 zł
Kwota dofinansowania: 5 785 793 zł