Projekty Badania złóż surowców

Projekty
Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych
Data28/04/2022
Nazwa projektuGeofizyka
AutorCBRTP

01Opis projektu

CBRTP jako członek konsorcjum realizuje projekt z obszaru geofizyki i geologii poszukiwawczej, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności procesów poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż surowców mineralnych i węglowodorów (gaz ziemny i ropa naftowa) zarówno konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych (w tym zalegających w strukturach łupkowych). Rezultaty projektu będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność poszukiwań naftowych oraz surowcowych dając perspektywę zwiększenia ich krajowego wydobycia oraz eksploatacji.

CBRTP oraz partnerzy konsorcjum wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, w obszarze stałego zwiększania wydobycia złóż surowców i paliw kopalnych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ich wykrywania, rozpoznawania i eksploatacji. Zarówno CBRTP, jak i pozostali partnerzy, podejmują wyzwanie rynkowe budowania rozwiązań poszukiwawczych dla skutecznego badania niezwykle skomplikowanych, jak na warunki europejskie polskich struktur geologicznych. Badania te stanowić będą rewolucję w podejściu do badania złóż, a zastosowanie nowych narzędzi oraz technik pomiarowych i analitycznych pozwoli zwiększyć udział zespołu w rynku poszukiwań naftowych dzięki poprawie jego konkurencyjności w aspektach technicznym, operacyjnym i finansowym.

Spółka współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi w tej dziedzinie: Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Warszawską oraz czołowymi przedstawicielami przemysłu naftowego w tym PGNiG, Orlen, Lotos i spółek poszukiwawczych tj. Geofizyką Toruń oraz Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych.

CBRTP jako kluczowy partner procesu wnioskowania zoptymalizowało model finansowo – biznesowy projektu, co zaowocowało bardzo wysoką oceną merytoryczną i decyzją o finansowaniu przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 14 milionów złotych, oraz rekordową w grupie tematycznej “Geologia i Górnictwo” kwotą dofinansowania w wysokości niemalże 6 milionów złotych.

Umowa nr PBS3/B2/24/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider konsorcjum
- Politechnika Warszawska
- Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.01.2015- 31.12.2017 / 36 miesięcy
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 14 670 178,00 zł
Kwota dofinansowania: 8 871 907,00 zł
Wkład własny: 5 798 271,00 zł