Nanomateriały Reflektometr

Nanomateriały

01Reflektometr

Parametry

FILMMETRICS F20UV, Bridge Tronic Global

  • zintegrowany spektrometr
  • filtr spłaszczający dla silnie odbijających podłoży
  • samodzielne oprogramowanie do zdalnej analizy danych
  • wzorce reflektancji
  • wzorzec grubości
  • stolik do pomiaru próbek z kablem światłowodowym i lampą HT1
  • zakres pomiaru grubości: 1 nm – 40 μm przy długości fali w zakresie 190 – 1100 nm
  • pomiar grubości warstw
  • pomiar współczynnika załamania światła

01Zadaj pytanie