Inżynieria warstw atomowych dla nowej generacji ogniw
Data27 maja 2022
TematykaPublikacje
Autorm.maciocha

W naszych badaniach pokazujemy, że inżynieria warstwowa za pomocą techniki ALD (atomic layer deposition) może mieć pozytywny wpływ na parametry pracy i stabilność perowskitowych ogniw słonecznych. Tym samym dodajemy naszą cegiełkę wiedzy do wytworzenia wydajnej i odpornej na czynniki środowiskowej struktury dla przyszłych technologii fotowoltaicznych.

Nasza najnowsza praca na ten temat została opublikowana w czasopiśmie Advanced Materials Interfaces z udziałem badaczy pracujących w:

  • Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences},
  • Karamanoglu Mehmetbey University
  • Massachusetts Institute of Technology
  • Pandit Deendayal Energy University (PDEU)
  • Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
  • Indian Institute of Technology, Roorkee

Link do artykułu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/admi.202200575

01Podobne artykuły