7 kroków do zbudowania przewagi konkurencyjnej twojego biznesu
Data29 maja 2023
TematykaPorady
AutorPaweł Uss

Jako spółka doradztwa technologicznego dla klientów przemysłowych, funkcjonująca w modelu firm konsultingowych (typu Big4), świadczymy kompleksowe wsparcie dla klientów w formule one-stop-shop w wielu segmentach produktowo-usługowych tj.:

  • komercyjne prace badawczo-rozwojowe,
  • doradztwo techniczne i technologiczne, w tym pomiar efektywności procesów przemysłowych i doradztwo strategiczne,
  • opracowanie technologii na zamówienie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, doświadczenia kadry w pracach B+R, osiągnieć naukowych
  • z własnych laboratoriów oraz współpracę z ekspertami i naukowcami
  • z wiodących ośrodków badawczych,
  • optymalizacja istniejących procesów przez opracowanie i wdrożenie innowacji,
  • udostępnianie(wynajem) laboratoriów i leasing kadr naukowych,
  • Finance Acquisition i Venture Capital,
  • realizacja projektów B+R w formule konsorcjum z udziałem dofinansowania.

Kilkadziesiąt zrealizowanych z sukcesem projektów dla naszych klientów pozwoliło nam zbudować ogromną bazę wiedzy o procesach produkcyjnych, łańcuchach dostaw i ekonomii prowadzenia biznesu, a także wypracować organicznie siedmioetapowy proces zbudowania przewagi konkurencyjnej naszych klientów.

KROK 1: IDENTYFIKACJA POTRZEB, WYZWAŃ I PROBLEMÓW

To najważniejszy etap procesu, którego powodzenie może zadecydować o dokonaniu właściwej inwestycji środków i alokacji zasobów ludzkich. Zła diagnoza problemów, ograniczeń czy wreszcie potrzeb klienta przy jednoczesnym braku świadomości kadry zarządzającej o konieczności podjęcia działań naprawczych lub dostosowawczych, z pewnością nie wniesie wartości w organizacji dodatkowo utrwalając jej nieprawidłowości.
W CBRTP przygotowując się do spotkań z klientami dokładnie rozpoznajemy otoczenie biznesowe i regulacyjne klienta, monitorujemy wyzwania i ograniczenia branży, jak również standardy technologii produkcyjnej. Pozyskujemy wiedzę dotyczącą stosowanych przez branżę wskaźników oceny efektywności finansowej jak i technologicznej.
Dobre przygotowanie przed pierwszą rundą spotkań pozwala na zadanie trafnych pytań i merytoryczne drążenie zagadnień w celu odkrycia sedna problemów i tzw. bóli (ang. pains) klientów.

KROK 2: AUDYT TECHNICZNY I TECHNOLOGICZNY

Diagnoza problemu musi znaleźć swoje poparcie w rzeczywistości produkcyjnej. Stąd w kolejnym kroku wraz z klientem przeprowadzamy wizytację on-site w halach produkcyjnych, zapoznając się z kompletnym ciągiem produkcyjnym. Analiza wąskich gardeł, punktów kontrolnych, integracji systemów i urządzeń, współpracy na linii człowiek-maszyna, a także zużywalności materiałów, brakowości, cykli serwisowych, zawracania odpadów produkcyjnych itd., pozwalana na wskazanie punktów krytycznych (ang. red flag) wymagających niezwłocznej interwencji.
Audyt czy też wizja lokalna zakładu, linii przemysłowych czy parku maszynowego – to przede wszystkim szansa na poprawę osiąganych rezultatów i optymalizację kosztów. Regularnie przeprowadzane kontrole gwarantują o wiele sprawniejsze działanie przedsiębiorstwa oraz podstawę do wprowadzania modernizacji i usprawnień.

KROK 3: PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ (VALUE PROPOSITION)

Zaproponowanie rozwiązań dla problemów, których występowanie stwierdzono podczas audytu oraz oszacowanie kosztów ich wdrożenia to kolejny krok, który może przybliżyć każdą firmę do sukcesu. Dzięki analizie danych produkcyjnych przesłanych przez klienta tj. danych rzeczywistych, gromadzonych przez systemy w toku nieskończonych iteracji produkcji, możemy zaproponować wiele wariantów potencjalnego rozwiązania, którymi przedsiębiorstwo może podążyć w celu rozwiązania problemów, mogących zagrażać integralności firmy oraz rozwojowi aktualnie opracowywanych produktów. Walor badawczo-rozwojowy naszych projektów potwierdza nasze portfolio zrealizowanych projektów dla klientów o łącznej wartości ponad 250 milionów złotych.

Warianty komunikujemy i rekomendujemy klientom w zależności od wielu czynników, takich jak priorytet wdrożeniowy u klienta czy też dostępne zasoby ludzkie i finansowe. Ostateczny kształt rozwiązania powstaje w toku negocjacji i konsultacji z działami technicznymi i technologicznymi klienta. Jeśli firma wykazuje zainteresowanie komercyjną realizacją projektu, nasi eksperci bez zwłoki przystępują do działania. Jeśli przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednim budżetem, kolejnym krokiem będzie uzyskanie finansowania, w czym nasze zespoły konsultantów mogą poszczycić się wskaźnikiem ponad 80% skuteczności w pozyskiwaniu finansowania przy pierwszej iteracji aplikacyjnej.

KROK 4: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

Wiele początkujących firm technologicznych, mimo dysponowania świetnym zapleczem sprzętowym i zaangażowanym zespołem, nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania czy innego rodzaju wsparcia dla przedsiębiorców. Naszych klientów wspieramy w doborze optymalnego źródła finansowania tj. programu, naboru i konkursu. Mamy świadomość jak budować dokumentację aplikacyjną, jak tworzyć koncepcję technologiczną i naukową planowanego rozwiązania, wyeksponować innowacyjność procesową i produktową, która przyczyni się do wypracowania np. nowego standardu rynkowego, przełomu technologicznego. Proces formalny bierzemy na siebie, minimalizując udział klienta w tym kroku do warsztatów merytorycznych nad koncepcją technologiczną rozwiązania.

KROK 5: PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Nasze wspólne zaangażowane i wysiłek mogą zostać zwieńczone tylko w jeden sposób: podpisaną umową o dofinansowanie, nawet jeśli dokumentacja aplikacyjna wymaga drugiej iteracji. To doskonały czas na mobilizację kadr merytorycznych, systemów księgowych oraz administracyjnych zarówno naszych, jak i klienta.

KROK 6: WSPÓLNA REALIZACJA PROJEKTU

Uzyskanie wsparcia na wcześniejszych krokach pozwala skupić się w pełni na realizacji planu. Nasze doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami B+R na płaszczyźnie produkcji, a także zaangażowanie naszej aparatury badawczo-rozwojowej, pozwalającej na wielowymiarowe analizy, pomiary, testy i symulacje procesów w skali półprzemysłowej, wpisuje się idealnie w kanon projektów z udziałem dofinansowania oraz rzeczywistych oczekiwań polskiego przemysłu.

KROK 7: WDROŻENIE WYNIKÓW

Ostatnim krokiem w budowie przewagi konkurencyjnej jest wdrożenie wyników wszystkich poprzednich etapów, uzyskując w ten sposób produkt będący wypadkową odpowiednio zdiagnozowanych problemów, ściśle przeprowadzonej kontroli oraz starannie przeprowadzonej fazy badań i rozwoju. Tak przygotowana propozycja rynkowa ma nieskończenie większe szanse powodzenia niż produkty zbudowane na bazie niekompletnych badań i przekonań, które często okazują się teoretyczne.
W kolejnych publikacjach prezentujemy rzeczywiste case study z naszych realizacji dla firm w wielu kluczowych dla gospodarki sektorach.

Skontaktuj się z nami, aby poznać 7 kroków do zbudowania przewagi konkurencyjnej twojego biznesu

01Podobne artykuły