Projekty Recyckling folii

Projekty
Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem barwnym
Data28/04/2022
Nazwa projektuFotowoltaika
AutorCBRTP

01Opis projektu

CBRTP wraz z partnerami realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy w dziedzinie inżynierii materiałowej, dzięki któremu folia kolorowa powszechnego użytku po obróbce będzie ponownie wykorzystania w procesach produkcji materiałów polimerowych. Na efektach przedsięwzięcia skorzystają producenci opakowań dedykowanych branży spożywczej, kosmetycznej, medycznej.

Recycling folii zanieczyszczonej barwnym nadrukiem nie był do tej pory możliwy. Efekt projektu będzie miał znaczący wymiar ekologiczny, ponieważ wyrób ten jest jednym z najtrudniej biodegradowalnych materiałów, a jego unieszkodliwianie przez utylizację termiczną czy powszechne składowanie, jest ogromnym problem w całej Europie.

CBRTP opracowało unikaną i dotąd nie stosowaną koncepcję kooperacji – umowę konsorcjum z elementami umowy licencyjnej. Zakłada ona w ramach współpracy badawczej udzielenie Liderowi wyłącznego prawa do uzyskanych wyników w zamian za gwarancję udziału partnerów badawczych w przychodach Lidera z projektu minimum 15 lat od jego zakończenia. Tak skonstruowany model sankcjonujący na etapie inicjowania współpracy przyszłościowy podział pożytków generowanych na bazie wyników wspólnej kooperacji naukowo – badawczej, stanowi innowację w budowaniu trwałych relacji ośrodków naukowych i przemysłu oraz ogromny potencjał ekonomiczny.

W ramach kooperacji w zakresie recyclingu folii CBRTP, jako współautor, dokonało zgłoszenia wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Nicrometal S.A.
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
- Politechnika Warszawska
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.03.2016 - 28.02.2018 / 24 miesiące
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 11 035 791,00 zł
Kwota dofinansowania: 8 819 153,00 zł
– ze środków NCBR 7 465 898,00 zł
– ze środków NFOŚiGW 1 353 255,00 zł
Wkład własny: 2 216 638,00 zł