Projekty Photo-Piezo-ActUators based on Light Sensitive COMposite

Projekty
Foto-Piezoelektryczny mikroprzełacznik oparty na światłoczułym kompozycie
Data25/02/2022
Nazwa projektuNanomateriały
AutorCBRTP

01Opis projektu

PULSE-COM ma na celu odkrycie przełomowych rozwiązań technologicznych w zakresie fotoaktywowanych urządzeń i ich wykorzystania w ramach nowego obszaru badań – fotoaktywowanej piezoelektryczności. W ramach projektu zostaną zbadane i ulepszone właściwości nowatorskich, niedrogich fotomobilnych folii polimerowych (PMP) w połączeniu z nowoczesnymi bezołowiowymi piezoelektrykami (PZL) w celu wytworzenia nowych materiałów kompozytowych przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań. Na podstawie badań eksperymentalnych i modelowania właściwości materiałów kompozytowych zespoły projektowe rozpoczną projektowanie, prototypowanie i eksperymentalną charakterystykę foto-piezo-aktuatorów (PMP-PZL). Projekt, poprzez badania interdyscyplinarne, będzie dotyczył zastosowania odpowiednich materiałów i strategii w układach optycznych w celu zwiększenia i dostrojenia absorpcji światła, co w konsekwencji zwiększy wydajność urządzeń PMP.

Z docelowymi modelami elektromechanicznymi i innowacyjnymi procesami wzrostu przeprowadzona zostanie optymalizacja kompozytu piezoelektrycznego w celu poprawy jego wydajności, a tym samym czułości w połączeniu z PMP. Urządzenie PMP-PZL zostanie zintegrowane z bardziej złożonymi systemami optoelektronicznymi.

Rezultatem projektu będą prototypy systemów opartych na foto-aktywnych maszynach w skali mezo, w tym opto-przełączniki i opto-mikrozawory, rekonfigurowalne sieci optyczne i systemy do pozyskiwania fotoenergii (ang. Photoenergy Harvesting Systems).

Projekt realizowany w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, realizowanego na podstawie umowy o grant nr 863227.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
Consiglio Nazionale Delle Ricerche
- Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile
- Universite Grenoble Alpes
- Cedrat Technologies Sa
- Sitex 45 Srl
- Institutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Laserilor Plasmei Si Radiatiei
- Centrum Badań I Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
- Ayming

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2022
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 980 015,00 Euro
Kwota dofinansowania: 2 980 015,00 Euro
Wkład własny: 0.00 Euro