Projekty Monitoring stanu liniowej infrastruktury lądowej

Projekty
Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej
Data28/04/2022
Nazwa projektuDrony, systemy bezzałogowe
AutorCBRTP

01Opis projektu

CBRTP we współpracy z wybitnymi specjalistami z dziedziny geofizyki, realizuje projekt monitorowania infrastruktury lądowej, w tym wałów przeciwpowodziowych, jako obiektów użytku publicznego pod kątem przewidywania zdarzeń niebezpiecznych dla skutecznego przeciwdziałania i zarządzania kryzysowego. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie narzędzi do monitorowania i oceny stanu wałów przeciwpowodziowych w Polsce i w Europie. Ze względu na dużą intensywność niepożądanych zjawisk atmosferycznych, obejmujących obszar całej Europy, projekt ten w szczególny sposób wpisuje się w strategię biznesową CBRTP oraz pozostałych członków konsorcjum, kierujących się korzyściami społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z wykorzystania projektowanych narzędzi. Narzędzia te służyć będą podnoszeniu bezpieczeństwa ludności, poprzez ich wykorzystanie do stałej oceny stanu dróg i innych strategicznych obiektów infrastruktury lądowej (kanalizacji, linii energetycznych, rurociągów) oraz badania terenów zagrożonych powojennymi niewybuchami.

CBRTP, wraz z pozostałymi parterami konsorcjum, prowadzi projekt we współpracy z Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych Sp. z o.o. i Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym „OPEGIEKA Sp. z o.o.”. Strategicznymi partnerami naukowymi są: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Morska w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznym w Szczecinie.

CBRTP jako wiodący partner procesu wnioskowania zoptymalizowało model finansowo-biznesowy projektu, dzięki czemu uzyskano dofinansowanie o wartości ponad 6 milionów złotych (w tym 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% z budżetu państwa), przy budżecie łącznym blisko 9,5 miliona złotych.

Umowa nr POIG.01.04.00-00-363/13 z dnia 16.06.2014 r. realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
- OPEGIEKA Sp. z o.o.

03Dane projektu

Okres realizacji: 10.04.2014 – 31.12.2015/ 21 miesięcy
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 8 899 315,58 zł
Badania przemysłowe: 8 619 801,84 zł
Prace rozwojowe: 279 513,74 zł
Kwota dofinansowania: 6 013 031,26 zł
Badania przemysłowe: 5 865 733,82 zł
Prace rozwojowe: 147 297,44 zł
Wkład własny: 2 886 284,32 zł