Nanomateriały Urządzenie wielofunkcyjne do pomiarów właściwości fizykochemicznych roztworów

Nanomateriały

01CX-705, GXZ-3tk (głowica), Elmetron

Parametry

 • jonometr, pH-metr, konduktometr, miernik tlenu) wraz z głowicą zanurzeniową
 • zakres pH: od -6,000 do 20,000 (±0,001)
 • potencjał: ± 2000 mV (± 0,1 mV)
 • przewodność: 0 – 2000 mS/cm (0,1 – 0,25 %)
 • zasolenie: 0 – 239 g/L KCl lub 0 – 296 g/L NaCl (± 2 %)
 • tlen: 0 – 60 mg/L (± 0,01 mg/L) i 0 – 600 % (± 0,1 %)
 • temperatura: od -50,00 do +200,00°C (0,1°C)
 • jony: 0 – 100 M/L (±0,25 %) lub 0 – 100 g/L (±0,25 %)
  lub 0 – 1000000 ppm (±0,25 %)
 • kompensacja temperatury
 • elektrody jonoselektywne: Ag/S, Cu
 • analiza roztworów: pomiary pH, potencjału redox (mV), przewodności właściwej, zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS, rezystancji, stężenia jonów, tlenu w wodzie i w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego (hPa) i temperatury roztworów (°C, °F, K)
 • możliwość wykonania miareczkowania półautomatycznego
 • analiza roztworów: pomiary pH, przewodnictwo, stężenia jonów, potencjał redox, stężenie tlenu

01Zadaj pytanie