Nanomateriały Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF

Nanomateriały

01ED-XRF S2 PUMA, Bruker, nr seryjny: 216234

Parametry

  • karuzela na 12 próbek o średnicy 32, 40 i 51,5 mm (z zastosowaniem odpowiedniego holderu próbek)
  • maski: 1 mm, 3 mm, 8 mm
  • pomiary: w próżni, w powietrzu i He
  • analiza pierwiastkowa w zakresie od węgla do ameryku z dokładnością ppm
  • analiza proszków, ciał stałych i cieczy
  • skład pierwiastkowy, pomiary dla mas począwszy od węgla

01Zadaj pytanie