Nanomateriały Sinton

Nanomateriały

01WCT-120, Sinton Instruments

Parametry

  • zakres pomiarowy: 100 ns do powyżej 10 ms
  • typowy skalibrowany zakres: 1013–1016 cm-3
  • rozmiar próbki: 40–210 mm
  • metoda analizy: QSSPC, ogólna metoda określania czasu życia nośników
  • pomiar czasów życia nośników, monitorowanie początkowej jakości materiałów, ocena pasywacji powierzchni i dyfuzji domieszki w emiterze, ogniwa

01Zadaj pytanie