Nanomateriały Kwadrupolowy spektrometr masowy

Nanomateriały

01RGA 779, Measline

Parametry

  • spektrometr dostosowany do analizy gazu w czterech zakresach ciśnień: ciśnienie atmosferyczne lub praca w zakresach od 100 do 1500 mbar
  • zakres 10-1 – 10-3 mbar
  • zakres HV – ciśnienie poniżej 10-5 mbar do 10-7 mbar
  • zakres UHV – ciśnienie poniżej 10-7 mbar
  • zakres mierzonych mas od 1-200 amu
  • granica pomiarowa: < 100 ppb
  • temperatura pracy analizatora: do 90°C z możliwością wygrzania do 150°C
  • wygrzewanie kapilary i rurek doprowadzających gaz: do temperatura 150°C
  • tryb pomiaru: analogowy, histogramowy, pomiar trendu w czasie (ciśnienia parcjalnego w czasie), detekcja helu w czasie
  • mobilna stacja diagnostyczna umożliwiająca analizę jakościową i ilościową gazów.

01Zadaj pytanie