Inżynieria i Technologia Doradztwo technologiczne i konstrukcyjne

Inżynieria i Technologia

01Doradztwo technologiczne i konstrukcyjne

Multidyscyplinarna kadra naukowo-techniczna, wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz partnerami przemysłowymi różnych branż pozwoliła zespołom CBRTP na zgromadzenie i standaryzację wiedzy w zakresie specjalistycznego doradztwa technologicznego i konstrukcyjnego, jak również wypracowania organicznych procedur zgodnych z oczekiwaniami przemysłu.
W ramach współpracy z naszymi klientami realizujemy wysokopoziomowe analizy problemów występujących w procesach produkcyjnych i technologicznych.
Efektem prac są rekomendacje rozwiązań pozwalających na ich optymalizację oraz kompleksowe wsparcie, począwszy od projektowania układów, poprzez dobór aparatury i jej kalibrację, do analizy i interpretacji wyników wraz z rekomendacjami do usprawnień w następujących obszarach:

  • technologii próżniowych
  • maszyn przepływowych
  • odnawialnych źródeł energii
  • sieci elektroenergetycznych
  • układów elektronicznych
  • przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • systemów wizyjnych
  • systemów pomiarowych
  • automatyzacja procesów produkcyjnych

01Zadaj pytanie