Nanomateriały Analizator wielkości cząstek

Nanomateriały

01Mastersizer 3000, Malvern

Parametry

  • zakres pomiarowy wielkości cząstek: 0,01 – 3500 μm
  • powtarzalność/odtwarzalność: ± 1%
  • stosowane modele obliczeń: teoria Mie, przybliżenie Fraunhofera
  • laser: He-Ne 632.8 nm, dioda LED: 470 nm
  • przystawka: do analizy proszków AERO i analizy cieczy HYDRO
  • pomiar wielkości cząstek i profil rozkładu wielkości cząstek w roztworze i proszku

01Zadaj pytanie