Kategoryzacja
Data13 maja 2022
TematykaPorady
Autorm.maciocha

Potencjał naukowo-biznesowy naszej organizacji został doceniony wspaniałym wyróżnieniem. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1018/KAT/2020 otrzymaliśmy

KATEGORIĘ NAUKOWĄ A

To sukces naszego zespołu m.in. za: wkład w rozwój współpracy pomiędzy przemysłem a światem badań i nauki, liczne osiągnięcia naukowe poparte publikacjami i patentami, realizację innowacyjnych projektów oraz prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych z efektami o znaczeniu międzynarodowym.
Wyróżnienie jest uhonorowaniem dotychczasowego dorobku i olbrzymim zobowiązaniem i motywatorem do jeszcze intensywniejszych działań i prac służących budowaniu potencjału współpracy świata biznesu i nauki, na które nasz zespół liczy, stając przed tymi wyzwaniami w pełnej gotowości.

01Podobne artykuły