Content hub Dzielimy się wiedzą i opiniami na tematy ważne dla przemysłu i nauki

Content hub
27 maja 2022
Publikacje

Inżynieria warstw atomowych dla nowej generacji ogniw

W naszych badaniach pokazujemy, że inżynieria warstwowa za pomocą techniki ALD (atomic layer deposition) może mieć pozytywny wpływ na parametry pracy i stabilność perowskitowych ogniw słonecznych. Tym samym dodajemy naszą cegiełkę wiedzy do wytworzenia wydajnej i odpornej na czynniki środowiskowej struktury dla przyszłych technologii fotowoltaicznych. Nasza najnowsza praca na ten temat została opublikowana w czasopiśmie […]