Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 16-17.10.2019 r. podczas 10 Forum Rozwoju Mazowsza, którego główną ideą jest promocja regionu i wdrażanych w nim innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, pod honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w gronie partnerów 50 partnerów z obszaru biznesu, nauki, administracji oraz organizacji pozarządowych […]

Kategoryzacja

Potencjał naukowo-biznesowy naszej organizacji został doceniony wspaniałym wyróżnieniem. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1018/KAT/2020 otrzymaliśmy KATEGORIĘ NAUKOWĄ A To sukces naszego zespołu m.in. za: wkład w rozwój współpracy pomiędzy przemysłem a światem badań i nauki, liczne osiągnięcia naukowe poparte publikacjami i patentami, realizację innowacyjnych projektów oraz prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych z […]

Profesjonalizacja kadry kierowniczej CBRTP w obszarze technologii próżniowych!

Grzegorz Putynkowski, prezes CBRTP dołączył do zacnego grona Rzeczoznawców w obszarze technologii próżniowych i otrzymał Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Próżniowe. Polskie Towarzystwo Próżniowe jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich osób, których zainteresowania wiążą się z wytwarzaniem lub wykorzystaniem próżni. Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Próżniowego jest popularyzowanie nauki, techniki i zastosowań próżni w różnych dziedzinach życia […]

CBRTP – członkostwo Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

CBRTP uzyskała członkostwo w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii ,której podstawowym celem działalności jest aktywizacja rozwoju przedsiębiorczościopartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc członkom Izby w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wykonuje swoje zadania główniepoprzez doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki […]

Złoty medal dla CBRTP i AGH

W dniach 9-11 października 2017 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej podczas 11. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017” Jury Konkursowe Wystawy przyznało ZŁOTY MEDAL dla CBRTP oraz AGH. IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 11 edycji […]