Oferty pracy Pracownik naukowy - Chemik technolog

Pracownik naukowy – Chemik technolog

01Zapewniamy

 • świetną atmosferę pracy w dynamicznej, nowoczesnej firmie
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę zakładające atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie w zależności od wyników i stopnia zaangażowania
 • dostęp do unikalnych rozwiązań przemysłowych
 • udział w patentach i zyskach z wdrożenia patentów
 • wyjazdy na konferencje i szkolenia
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju osobistego
 • realny wpływ na rozwój firmy
 • pracę w nowoczesnym kompleksie biurowym, w dogodnym punkcie komunikacyjnym
 • pakiet ciekawych benefitów: dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, spotkania integracyjne, brak dress code’u

02Twoje zadania

 • realizacja złożonych i wieloetapowych prac badawczych w zakresie technologii i syntezy chemicznej nieorganicznej
 • bieżąca współpraca z partnerami przemysłowymi i ośrodkami naukowymi oraz rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez partnerów przemysłowych
 • czynny udział w opracowywaniu części merytorycznej wniosków projektowych
 • proaktywny udział w zespołach projektowych odpowiedzialnych za opracowanie, rozwój i wdrażanie innowacji
 • współpraca z jednostkami badawczymi, uczelniami i partnerami przemysłowymi przy realizacji prac R&D
 • udział w spotkaniach, konsultacjach i opracowywaniu koncepcji projektów badawczych oraz prac prowadzonych dla partnerów przemysłowych
 • samodzielne i terminowe wykonywanie badań oraz prac laboratoryjnych
 • interpretacja i analiza wyników, przygotowywanie sprawozdań i raportów oraz prezentacji konferencyjnych i dla partnerów przemysłowych
 • wykonywanie przeglądów literaturowych
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • opiniowanie i rekomendacje odnośnie wyboru sprzętu laboratoryjnego, planowanego do zakupu
 • wsparcie merytoryczne dla pozostałych pracowników
 • współpraca ze wszystkimi działami firmy

03Oczekujemy od Ciebie

 • wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu technologii chemicznej i/lub chemii i/lub inżynierii materiałowej albo dziedzin pokrewnych. Preferowani absolwenci kierunków łączących wymienione dziedziny w ramach studiów interdyscyplinarnych
 • wiedzy z zakresu technologii chemicznej nieorganicznej oraz podstawowej syntezy chemicznej
 • znajomości metod badania właściwości fizykochemicznych układów gaz-ciecz-ciało stałe
 • znajomości technik charakteryzacji właściwości związków nieorganicznych (powierzchnia i objętość)
 • doświadczenia w pracy laboratoryjnej
 • kreatywności i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów badawczych
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającej analizę literatury branżowej i naukowej oraz kontakt z partnerami przemysłowymi i biznesowymi
 • skrupulatności, samodzielności w działaniu, inicjatywy, dobrej organizacji pracy, umiejętności priorytetyzacji powierzonych zadań

04Dodatkowe atuty

 • specjalizacje: technologia chemiczna, chemia nieorganiczna, kataliza lub inżynieria powierzchni
 • stopień doktora
 • ukończenie więcej niż jednego kierunku studiów albo studiów interdyscyplinarnych
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w spółce produkcyjnej lub zespole badawczym na uczelni/w instytucie badawczym, przy realizacji projektów badawczych
 • udokumentowany dorobek naukowy poparty publikacjami i/lub patentami
wyślij aplikację
Nazwa
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu Spółka Akcyjna
Adres
ul. Opolska 112, 31-323 Kraków
Rodzaj umowy
Pełny etat
Forma umowy
Umowa o pracę